Recent Changes

Monday, October 3

 1. page Modultema 1HR edited ... {IMG_0913.PNG} "Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö", HR-tillfälle ... pers…
  ...
  {IMG_0913.PNG}
  "Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö", HR-tillfälle
  ...
  personals "vi". Fika sker innan mellan 14.00-14.30.
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--14.00-14.15 Storsamling i aulan:14.30-14.40 Storsamling i aulan:
  Genomgång av dagens agenda.
  ...
  L (15 min):Gå igenom gruppens postitlappar med förväntningar på varandra. Dokumentera Gruppens tankar i detta dokument; Vad har vi för förväntningar på varandra i personalgruppen
  A (2 min): Återsamling i aulan. Storgruppen tittar på förväntningarna tillsammans under ledning av rektor.
  ...
  och våra elever?15.05-15.20 Fika (fika gärna innan också. Vi har lagt träffen först 14.30 för att det ska finnas fikatid innan träffen också).
  15.20-15.55
  elever?
  15.10-15.35
  Påfyllnad i
  ...
  denna föreläsning:
  15.55-16.00 Avslutning och summering av rektor.
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--Att pröva i klassrummet tills nästa lärträff:Tankeuppdrag

  15.35-15.55 Diskussion
  i arbetslagen till nästa gång det är HR-fokus:lärgruppen:
  Vilken gruppfas är vi i enligt er?
  Vilken fas vill ni som medarbetare att vi ska sträva efter att nå?
  Vad krävs er15.55-16.00 Avslutningoch summering av rektor
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--Att pröva i klassrummet tills nästa lärträff:Tankeuppdrag i arbetslagen till nästa gång det är HR-fokus:
  Vilken gruppfas är ni i inom arbetslaget?
  Vilken fas vill ni
  som lag sträva efter att nå?
  Vad krävs av lagets medlemmar
  för att vi ska ta oss dit?
  Vad
  ...
  för att vini ska ta oss dit?lyckas med det?
  För diskussionen på ett arbetslagsmöte och dokumentera i ert vanliga protokoll.
  (view changes)
  1:53 am
 2. page Modultema 1HR edited ... L (15 min):Gå igenom gruppens postitlappar med förväntningar på varandra. Dokumentera Gruppens…
  ...
  L (15 min):Gå igenom gruppens postitlappar med förväntningar på varandra. Dokumentera Gruppens tankar i detta dokument; Vad har vi för förväntningar på varandra i personalgruppen
  A (2 min): Återsamling i aulan. Storgruppen tittar på förväntningarna tillsammans under ledning av rektor.
  ...
  våra elever?15.05-15.20 Fika (fika gärna innan också. Vi har lagt träffen först 14.30 för att det ska finnas fikatid innan träffen också).
  15.20-15.55 Påfyllnad i aulan (alla samtidigt): Susan Wheelans forskning om grupprocesser. Se 30 min och 38 sek min av denna föreläsning:
  15.55-16.00 Avslutning och summering av rektor.
  (view changes)
  12:22 am
 3. page Modultema 1HR edited ... x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--14.25-14.50 Vad menar vi egentligen på M…
  ...
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--14.25-14.50 Vad menar vi egentligen på Munkegärdeskolan när vi säger "Vi och våra elever?15.05-15.20
  15.20-15.55 Påfyllnad i aulan (alla samtidigt): Susan Wheelans forskning om grupprocesser. Se 30 min och 38 sek min av denna föreläsning:
  ...
  Avslutning och ihopkopplingsummering av rektorrektor.
  x"Vi och
  ...
  nästa lärträff:Tankeuppdrag i arbetslagen till nästa
  ...
  är HR-fokus: Vilken
  Vilken
  gruppfas är
  ...
  i enligt dig? Vilkener?
  Vilken
  fas vill duni som medarbetare att vvi ska sträva
  ...
  att nå? Vad
  Vad
  krävs av diger som medarbetarelag för att
  ...
  oss dit? Vad
  Vad
  krävs av
  ...
  oss dit?
  För diskussionen på ett arbetslagsmöte och dokumentera i ert vanliga protokoll.

  (view changes)
  12:20 am
 4. page Modultema 1HR edited "Vi {IMG_0913.PNG} "Vi och våra ... vår lärmiljö", HR-fokus HR-tillfälle …

  "Vi{IMG_0913.PNG}
  "Vi
  och våra
  ...
  vår lärmiljö", HR-fokusHR-tillfälle
  - Fokus på Munkegärdeskolans personals "vi".

  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--14.00-14.15 Storsamling i aulan:14.30-14.40 Storsamling i aulan:
  KortGenomgång av dagens agenda.
  En snabb titt på vilka mål i arbetsmiljöplanen som våra HR-träffar kring "vi och våra elever ska leda till".
  Rektor Börje gör en kort
  återkoppling från
  ...
  våra elever".
  x"Vi och våra elever,

  14.40-15.05 Dialog kring vilka förväntningar
  vi och vår lärmiljö"--14.15-14.30 Nya lärgrupperhar på varandra som kollegor här på Munkegärdeskolan. Vi kommer jobba utifrån "EPA"-tänkt. MEN! Istället för "par" så kör vi lärgrupp (ELA = enskilt, lärgrupp, alla:)).
  E: 3 minuters enskild tanketid på postitlappar. Vilka förväntningar har du på dina kollegor? Vad kan de förvänta sig av dig? Skriv en förväntning per postitlapp.
  L (15 min):Gå igenom gruppens postitlappar med förväntningar på varandra. Dokumentera Gruppens tankar
  i år:detta dokument; Vad har vi för förväntningar på varandra i personalgruppen
  A (2 min): Återsamling i aulan. Storgruppen tittar på förväntningarna tillsammans under ledning av rektor.

  x"Vi och
  ...
  och våra elever?14.40-14.50
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--15.00-15.40 Behovsinventering
  elever?15.05-15.20
  15.20-15.55 Påfyllnad
  i lärgruppen inför kommande lärträffar kring "Viaulan (alla samtidigt): Susan Wheelans forskning om grupprocesser. Se 30 min och våra elever"15.00-15.40 Behovsinventering i lärgruppen inför kommande lärträffar kring "Vi38 sek min av denna föreläsning:
  15.55-16.00 Avslutning
  och våra elever"ihopkoppling av rektor
  x"Vi och
  ...
  och vår lärmiljö"--15.00-15.40 Behovsinventeringlärmiljö"--Att pröva i klassrummet tills nästa lärträff:Tankeuppdrag till nästa gång det är HR-fokus: Vilken gruppfas är vi i lärgruppen inför kommande lärträffar kring "Vi och våra elever"-Vad ser lärgruppernaenligt dig? Vilken fas vill du som medarbetare att v ska sträva efter att nå? Vad krävs av dig som medarbetare för att vi behöverska ta upp i arbetet? Frågeformulär finns här:oss dit? Vad ser lärgruppernakrävs av ledningen för att vi behöverska ta upp i arbetet? Frågeformulär finns här:
  https://goo.gl/forms/0jF6YxDypH43xAFp2
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--15.00-15.40 Behovsinventering i lärgruppen inför kommande lärträffar kring "Vi och våra elever"-Fika sker under arbete :)!Fika sker under arbete :)!
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--15.40-16.00 Återsamling i aulan:
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--Att pröva i klassrummet tills nästa lärträff:Att reflektera kring tills nästa lärträff med HR-fokus:
  oss dit?
  (view changes)
  12:17 am

Sunday, October 2

 1. file IMG_0913.PNG uploaded
  11:52 pm
 2. page Modultema 1HR edited Under construction! "Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö", HR-fokus x"Vi oc…
  Under construction!
  "Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö", HR-fokus
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--14.00-14.15 Storsamling i aulan:14.30-14.40 Storsamling i aulan:
  Kort återkoppling från förra träffen. Vad visade behovsinventeringen? Vad menar vi som grupp när vi säger "Vi och våra elever".
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--14.15-14.30 Nya lärgrupper i år:
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--14.25-14.50 Vad menar vi egentligen på Munkegärdeskolan när vi säger "Vi och våra elever?14.40-14.50
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--15.00-15.40 Behovsinventering i lärgruppen inför kommande lärträffar kring "Vi och våra elever"15.00-15.40 Behovsinventering i lärgruppen inför kommande lärträffar kring "Vi och våra elever"
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--15.00-15.40 Behovsinventering i lärgruppen inför kommande lärträffar kring "Vi och våra elever"-Vad ser lärgrupperna att vi behöver ta upp i arbetet? Frågeformulär finns här: Vad ser lärgrupperna att vi behöver ta upp i arbetet? Frågeformulär finns här:
  https://goo.gl/forms/0jF6YxDypH43xAFp2
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--15.00-15.40 Behovsinventering i lärgruppen inför kommande lärträffar kring "Vi och våra elever"-Fika sker under arbete :)!Fika sker under arbete :)!
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--15.40-16.00 Återsamling i aulan:
  x"Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö"--Att pröva i klassrummet tills nästa lärträff:Att reflektera kring tills nästa lärträff med HR-fokus:

  (view changes)
  9:54 pm

Thursday, September 22

 1. page Modultema 1 edited ... Varför vi och våra elever? Kort kontextmarkering kring varför vi kommer att jobba med "Vi…
  ...
  Varför vi och våra elever? Kort kontextmarkering kring varför vi kommer att jobba med "Vi och våra elever" detta läsår. och hur det hänger ihop med vårt visionsarbete. Malins presentation finns här: Introduktion "Vi och våra elever, vi och vår lärmiljö".
  14.15-14.30 Nya lärgrupper i år:
  ...
  går till. Lista på grupperna
  14.25-14.50 Vad menar vi egentligen på Munkegärdeskolan när vi säger "Vi och våra elever?
  Padletövning i lärgruppen för att få fram en gemensam definition och samsyn kring vad vi menar med "Vi och våra elever."
  (view changes)
  4:18 am
 2. page Modultema 1HR edited Under construction!
  Under construction!
  (view changes)
  4:17 am

More