Munkegärdeskolan är en 7-9 skola organiserad i 12 klasser fördelat på två arbetslag. Totalt har vi äran att ansvara för 285 elevers lärande och utveckling. Skolans största tillgångar är våra goa elever och den fantastiskt engagerade personal som finns runt omkring dem. Det formativa förhållningssättet är en viktig pusselbit i vårt arbete med att nå vår vision och våra helhetsidéer:


"Munkegärdeskolan är en trygg skola med ett öppet klimat där alla stimuleras att nå så långt som möjligt". För att lyckas med det:

Arbetar vi aktivt med att skapa trygghet och trivsel på skolan genom att bemöta varandra positivt i en lärmiljö som skapar lust och engagemang.


Har vi höga förväntningar på varandra och en tro på att alla människor kan och vill lyckas i sitt lärande.


Ser vi alla elever och anpassar undervisningen i förhållande till deras behov, erfarenheter och intressen. Vi ger eleverna de utmaningar de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjlig utifrån sina unika förutsättningar.


Tränar vi elevernas förmåga att lära@ lära genom att möta dem med ett formativt förhållningssätt och ge dem inflytande över sitt lärande.


Använder vi digitala verktyg och lärmiljöer som en naturlig del i lärandet så att våra elever lär sig kommunicera, kunskapssöka, skapa och lära med hjälp av tidsenlig teknik.


Arbetar vi regelbundet ämnesintegrerat och så att våra elever får ta del av olika perspektiv och lär sig att se både helheten och delarna i ett sammanhang.=

mkg.png

=

Webbansvarig och kontaktperson:
Rektor Malin Frykman, malin.frykman@kungalv.se