8.30-9.30 Samling terminsuppstart, gemensam genomgång av vårt kommande arbete med lärgrupperna och BFL. Fokus på


9.30-10.00 Fika med fokusdiskussion


10.00-11.00 Arbete i lärgrupperna

NÖHRA vårt arbete med bedömning för lärande:11.00-11.30 Summering av lärträff 1. Vi går igenom vad som händer nästa gång. Alla får i uppgift att till nästa träff:

  • Ta med en pedagogisk planering som du och dina eleveri arbetat med under ht 2013 eller kommer att arbeta med vt 2014.
  • Fundera och reflektera individuellt över när och hur du använder formativ bedömning respektive summativ bedömning.
  • Gå gärna även med i FB-gruppen Bedömning för lärande så att du kan ta del av hur andra skolor arbetar med bfl.


Utvärdering av Lärmöte 1:
http://answergarden.ch/view/78787