Pedagogisk dokumentation i slöjden Artikeln är från Skolverket och visar hur lärare och elever kan arbeta med digital teknik och pedagogisk dokumentation så att eleven själv tränas i att synliggöra sitt lärande


Provfri matematik En blogg från Pedagog stockholm där Ma/NO-läraren Tommy Luccsi beskriver hur han arbetar formativt i praktiken. Innehåller många konkreta, bra exempel att prova själv i klassrummet.


Och så var det det här med kamratbedömning... Öpedagogen Marie Andersson beskriver hur hon arbetar med kamratbedömning


Massa goda klassrumsexempel från Lilla Edets arbete med Bedömning för lärande. Filmerna är producerade av Pedagogiskt Centrum, GR utbildning.