7/1 Lärmöte 1: Uppstart av arbetet

4/3 Lärmöte 2: Tydliggöra mål och kunskapskrav, del 1

27/3 Lärmöte 3, Tydliggöra mål och kunskapskrav , del 2

8/5 Lärmöte 4: Skapa aktiviteter som synliggör lärandet, del


bedömning+2013.png