VT 2015 fokuserar vi på att fördjupa vår kollektiva kompetens kring återkoppling och kamratrespons under lärträffarna.

Lärträff 8, 5/2, Fokus på olika typer av återkoppling


Lärträff 9, 2/3, fokus på processinriktad och metakognitiv återkoppling