VT 2016 kommer vi att fortsätta arbetet med Pedagogiskt ledarskap på våra träffar. Fokus kommer ligga på lärarens helhetsansvar för elevens kunskapsutveckling. Planeringsprocessen+pedagogisk dokumentation =rättsäker bedömning:).


Lärträff 14, 14/1 2016Lärträff 15, 25/2 2016Lärträff 16, 28/4 2016

Lärträff 17, 19/5 2016