Våra lärträffar HT 2016

Årets tema är "Vi och våra elever". Under lärträffarna kommer vi att arbeta med att utveckla vår samsyn och vårt samarbete kring våra elever. Syftet med "Vi och våra elever "är att fortsätta levandegöra arbetet med skolans vision och byggstenar. Målet med detta års arbete är att vi som team , tar ett kollektivt ansvar för våra elevers lärande och utveckling. Vi ska verkligen kunna säga "Vi och våra elever " på Munkegärdeskolan och mena det!

Två olika inriktningar på varje modultema:

Detta läsår kommer vi att jobba dubbelt så mycket med lärgruppsarbetet. Vi kommer göra det genom att ha två olika inriktningar på varje modultema:

Ett exempel på hur det kan se ut:

Modultema Mentorskap

Klassiskt lärgruppsarbete mentorskap: Erfarenhetsutbyte kring mentorskap, påfyllnad av forskning kring relationskompetens och bemötande.

Lärgruppsarbete med HR-fokus om mentorskap: Vad ingår i mentorskapet på MKG? Hur ser vår uppdragsbeskrivning för det ut och varför ser den ut så? Hur behöver kommunikationen mellan undervisande lärare , EHT-personal och mentor se ut för att vi som team ska lyckas med mentorskapet? Vad gör man som mentor om kommunikationen mellan mentor och övrig skolpersonal brister?


Modultema 1: introduktion av "Vi och våra elever", klassiskt lärgruppsarbete 22/9


Modultema 1: Vi och våra elever, HR-fokus, 6/10


Modultema 2: Mentorskap, klassiskt lärgruppsarbete, Vecka 44


Modultema 2: Mentorskap, HR-fokus Vecka 44

Modultema 3:Att främja och förebygga elevhälsa, klassiskt lärgruppsarbete 10/11


Modultema 3: Att främja och förebygga elevhälsa, HR fokus, 17/11