Läsåret 2015-2016 kommer våra lärträffar att fokusera på Pedagogiskt ledarskap. vi kommer att utveckla vår kollektiva kompetens i att skapa tillitsfulla klassrumsklimat med struktur, tydlighet och dynamiska relationer på grupp och individnivå.. Lärarens förmåga att skapa ett tillitsfullt och tryggt klassrumsklimat är avgörande för hur övrigt BFL-arbete fungerar.

Lärträff 10,11/8, Lärträff 10,11/8, Pedagogiskt ledarskap, uppstart, Vad är det? Hur gör man?, uppstart, Vad är det? Hur gör man?

Lärträff 11, 10/9, Lärträff 11, 10/9


Lärträff 12, 15/10, Lärträff 12, 15/10


Lärträff 13 19/11, Lärträff 13 19/11Vår "Målbild" när det gäller vårt kollegiala arbete med Pedagogiskt ledarskap HT 2015/2016


Målbild.png