Skärmavbild 2013-10-05 kl. 14.33.27.pngI AR för Planering och genomförande av undervisning så beskrivs hur lärare förväntas att planera, genomföra, bedöma och utvärdera undervisningen. Råden bygger på de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning. Du hittar Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning på Skolverkets hemsida. Eller så kan du klicka här:).