Tillfälle 18: Utvärdering av årets arbete med vår bedömningspolicy samt lärgruppsarbetet

Årets sista tillfälle utvärderar vi det gångna läsårets arbete med bedömningspolicyn samt årets lärgruppsarbete. Ha summeringen av förra årets utvärdering framme samt bedömningspolicyn. Försök att i så stor utsträckning som möjligt bygga era utvärderingssvar på det som grupperna identifierade förra året att vi behöver utveckla. Hur har det gått i år med dessa punkter? Lycka till :)!

14.00-14.05 Genomgång av dagens program
14.05-14.15 Låt alla i gruppen tyst läsa igenom vår bedömningspolicy så att gruppens medlemmar har den färskt i minnet.
14.15-16.00 Arbete med utvärderingsfrågorna i formuläret nedan. Bryt för fika en kort stund när det passar gruppen.