Dagordning och mötesstruktur lärtäff 15, 25/2 2016:

Terminens fokusarbete på lärträffarna är att vi ska öka vår kollektiva kompetens i att ta ett helhetsansvar för elevernas kunskapsutveckling. Denna 15:e lärträff kommer vi därför att dela med oss av våra pedagogiska planeringar och hur vi gör för att få fram bra informell dokumentation utifrån denna pedagogiska planering. Vi kommer även att halvtidsutvärdera GR-satsningen så att kommunen kan planera höstens lärgruppsarbete.

" Planeringsprocess+ pedagogisk dokumentation = rättsäker bedömning!"


14.00-14.05 Introduktion och mötesordning gås igenom av gruppens lärledare.

14.05-14.35 Låt alla beskriva planeringsprocessen i den pedagogiska planering som ni har med er. Hur sker den informella dokumentationen i ditt arbete med denna pedagogiska planering? Hur gör DU för att dokumenter informellt?Ställ nyfikna frågor till varandra :)!


14.35-15.05 Forskning och nya rön: Repetition!
Vad är det egentligen som vi har att förhålla oss till när det gäller rättssäker bedömning i vår tjänstemannautövning som lärare?
Se Skolverkets samlade film där de beskriver hur vi enligt vårt uppdrag som undervisande lärare förväntas bedriva planeringsprocessen.

Repetition av Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning.S

15.05-15.30 Diskutera och reflektera tillsammans kring följande frågor:
  • Hur väl stämmer våra planeringprocesser överens med Skolverkets?
  • Vad är vi nöjda med i vår planeringsprocess?
  • Vad kan vi utveckla vår planeringsprocess?

15.30-15.40 Sätt upp din personliga handlingsplan där du planerar in hur du ska gå tillväga för att dina kollegor ska "förstå och nå" dina formella bedömningar. Fortsätt även arbetet med att befästa vår gemensamma lektionsstruktur.

15.40-16.00 Halvtidsutvärdera GR-satsningen inför kommunens avstämning den 8/3,