Dagordning och mötesstruktur lärtäff 14, 14/1 2016:

Denna träff påbörjar vi terminens fokusarbete med att öka vår kollektiva kompetens i att ta ett helhetsansvar för elevernas kunskapsutveckling. Vi kommer därför inleda tillfället med att grotta ner oss i vad som gäller hos oss och samtala om hur ni gör i klassrummen för att levandegöra Munkegärdeskolans Bedömningspolicy som bygger på AR för planering och genomförande av undervisningen. " Planeringsprocess+ pedagogisk dokumentation = rättsäker bedömning."

14.00-14.05 Introduktion och mötesordning gås igenom av gruppens lärledare.

14.05-14.20 Låt alla läsa igenom vår bedömningspolicy för 2015/2016 tyst.

14.20-15.00 Gå igenom den gemensamt i gruppen och samtala om de olika delarna i bedömningspolicyn. Den är vår plan för "rättsäker" bedömning. Gå även igenom tidsplanen mm.

15.00-15.10 Forskning och nya rön: Se filmen Rättsäker bedömning och dokumentation (finns ovan)

15.10-15.45 Diskutera och reflektera tillsammans kring följande frågor:


  • Hur gör du för att säkerställa att du har en tillräckligt rättsäker dokumentation som underlag för bedömning och betyg idag? Vad har du för informell dokumentation? Hur gör du för att översätta den till formell dokumentation?
  • Hur ska vi på Munkegärdeskolan göra för att lyckas fullt ut med vårt skollagsuppdrag att ha en såpass rättsäker, formell bedömning som alla bedömningsansvariga lärare kan "nå" och förstå på Fronter (som gäller idag)?

15.45-15.50 Sätt upp din personliga handlingsplan där du planerar in hur du ska gå tillväga för att dina kollegor ska "förstå och nå" dina formella bedömningar. Fortsätt även arbetet med att befästa vår gemensamma lektionsstruktur.

15.50-16.00 Utvärdera dagens lärträff.
https://todaysmeet.com/munkegardeskolansbflgrupper2015

Målbild.png