Dagordning på Lärträff 8, olika typer av återkoppling/feedback

Syftet denna träff är att fördjupa vår kunskap om feedback och lära oss om de fyra vanligaste typerna av återkoppling i undervisningen.
14.00-14.05 Introduktion och mötesordning gås igenom av gruppens lärledare.
14.05-14.40 Systematiskt erfarenhetsutbyte kring arbetet med den handlingsplan du satte upp förra lärmötet. Var är du här och nu i arbetet med att utveckla din formativa undervisning?
14.40-15.00 Detta har vi lärt oss,dessa slutsatser kan vi gemensamt dra kring det arbetet som vi gjort i klassrummen sen sist.
15.00-15.30 Fikapaus!
15.30-16.10 Påfyllnad av ny forskning och nya rön. Värm upp "fokustänket" genom att se filmen Feedback on learning med Dylan Wiliam (3.17 min). Gå igenom MAH:s sammanfattning av de fyra vanligaste typerna av återkoppling i undervisning:Feedback och dess betydelse
Reflektera gemensamt kring vilken av dessa återkopplingstyper som är vanligast i vår undervisning idag och varför det är så.

  • När och hur använder vi uppgiftsrelaterad återkoppling?
  • När och hur använder vi processrelaterad återkoppling?
  • När och hur använder vi metakognitiv återkoppling?
  • När och hur använder vi personlig återkoppling?
  • Hur kan vi bli bättre på processrelaterad och metakognitiv återkoppling som av forskning (Timperly och Hattie bl.a) anses vara mest effektiv och ha störst betydelse för elevernas lärande?

16.10-16.20 Sätta upp personlig handlingsplan. Vad gör jag i klassrummet till nästa gång?
16.20-16.30 Utvärdera dagens lärträff. Nytt år, ny Todays Meet:
https://todaysmeet.com/munkegardeskolansbflgrupper2015 Den gamla finns nersparad :).

Nyfiken på mer?

För dig som vill veta ännu mer. Läs gärna Hattie och Timperleys PM The power of feedback.